Бројач на чекори

Микробитовите може да се искористат за најразлични корисни уреди, но исто така може да се искористат и за забава. Еден од начините е да се програмира бројач на чекори и истиот да се искористи во игра. Како?

Учениците се запознаваат со опцијата – активирање на настан со протресување (On Shake).

Се дефинира променлива steps која на почеток на програмата се поставува на 0.

Со секое протресување на микробитот вредноста на променливата steps се зголемува за еден.

Програмата изгледа вака:

Потоа доаѓа она забавното. Направете белегзии од хартија и со нив прицрврстете го микробитот за раката на учениците. Пуштете им ја омилената музика и нека играат. На крај видете кој ученик најмногу играл.

Еве како ние се забавувавме:

 

 

Со Skype светот во нашата училница

Видео кое го креирав за време на skype-athon преку кое се прикажува моќта на skype комуникацијата за подобрување на вештините кај учениците, социјалните вредности, почитувањето, толеранцијата, граѓанството итн.

Skype-a-thon 14.11.2018

По втор пат оваа година учествувавме на глобалниот настан на Мајкрософт Skype-a-thon. Ова е настан кој се случува еднаш годишно во ноември и во кој во период од 48 часа учениците од цел свет преку скајп се поврзуваат со своите врсници од другите земји. Се разменуваат песни, традиционална облека, храна, информации за своите држави, спортот, музиката, но најважно од се се дружат и се забавуваат.

Оваа година настанот ги поддржа Глобалните цели за одржлив развој посебно Глобалната цел 4: Квалитетно образование. Имено Мајкрософт за секои поминати 400 милји за време на Skype-a-thon го подобрува образованието за едно дете од We Villages.

Нашите ученици имаат можност да се поврзат и запознаат со ученици од Индија, Малезија, Виетнам, Хрватска, Египет, Чешка, Украина. Поминаа околу 30000 милји со тоа помогнаа да се подобри образованието на 75 деца.